Babaváró 2024

Mi is az a babaváró hitel? Mi a babaváró lényege?

2019. július 1-jével vezette be a kormány a babaváró hitelt, ami nem más, mint egy államilag garantált és kamattámogatott, szabad felhasználású, jelzálogfedezet nélküli kamatmentes kölcsön, amelyet az 5 éven belül gyermeket vállaló házaspároknak érdemes igénybe venniük, és a bankoknál elérhető. A gyermek hitelfelvételt követő 5 éven belüli megérkezése esetén biztosított ugyanis a futamidő végéig járó kamatmentesség, ellenkező esetben az 5. év után kvázi személyi kölcsönné alakul át a hitel, az addig igénybe vett kamattámogatást pedig (némi friss változással, lásd alább) a határidő lejárta után 120 napon belül vissza kell fizetni.

A babaváró kölcsön további specialitása, hogy két új gyermek érkezése esetén az aktuális tartozás 30%-ban, három új gyermek érkezése esetén 100%-ban állami támogatássá alakul át, vagyis a tartozást részben vagy egészben elengedik. Emellett a törlesztés az első két új gyermek érkezése esetén 3-3 évre szüneteltethető, a futamidő ennyivel meghosszabbodik. A babaváró hitel feltételeit a 44/2019. Korm. rendeletben határozta meg a kormány.

 

Kik vehetik fel a babaváró hitelt?

Csak házaspárok vehetik fel, mégpedig olyanok, amelyekben a feleség 18 és 30 év közötti (ez utóbbi 2023. december 31-éig még 41 év volt). Amennyiben a feleség legalább 12 hetes várandós, akkor 30-41 év közötti életkor esetén is igénybe veheti a hitelt 2024. december 31-éig. Mindemellett köztartozásmentesek (legfeljebb 5 ezer forint köztartozás), mindkettejüknek magyarországi lakcíme van, és legalább egyik fél 3 éves tb-jogviszonyának vagy felsőoktatási tanulmányának igazolása szükséges hozzá. A tb-jogviszonyban legfeljebb 30 nap megszakítás lehet. 2020 júniusa óta nincs arra vonatkozó szabály, hogy hányadik házasságukban kell élniük a feleknek. Az esetleges várandósságot korábban várandósgondozási könyvvel lehetett igazolni, most már a kezelőorvos által kiállított dokumentum fogadható csak el.

Mekkora összegű és milyen futamidejű lehet a babaváró hitel?

A hitel összege legfeljebb 10 millió forintról 11 millió forintra nőtt idén, futamideje legfeljebb 20 év maradt. A ténylegesen felvehető hitelösszeget a hitelintézet által elvégzett hitelbírálat határozza meg, amelyben fontos szerepet játszik az adósok jövedelme.

Babaváró kalkulátor: mekkora a babaváró hitel kamata és törlesztőrészlete?

Kamattámogatott és (a gyermek 5 éven belüli érkezése esetén) a futamidő végéig kamatmentes hitelről van szó.  A hitel törlesztőrészlete legfeljebb havi 51 ezer forint lehet (ez 2023 végéig 50 ezer volt), kamata pedig 0%, köszönhetően az állami kamattámogatásnak. 11 milliós és 20 éves hitel esetén az induló törlesztőrészlet a 0,5%-os tőkearányos állami garanciadíjjal együtt ténylegesen mintegy 50 ezer forint lesz. Érdemes használni a Pénzcentrum kalkulátorát.

Mire használható fel a babaváró hitel?

Bármire, például lakásvásárlásra, felújításra, hitelkiváltásra vagy autóvásárlásra is, ugyanis szabad felhasználású hitelről van szó. Ugyanakkor a hitelintézetek ebben némi korlátozást tehetnek (pl. lakáscélt írhatnak elő), ami viszont általában nem jellemző, és a hitelcélt általában nem kell igazolni. A bankok nagy része elvárja azonban, hogy a jövedelmét a hitelfelvevő a nála nyitott számlára érkeztesse, ugyanakkor ez alól is akadnak kivételek, ami fontos szempont lehet a bankválasztásban csakúgy, mint az egyes bankok által egyedileg kínált (akár több százezer forintos) egyszeri jóváírások.

A babaváró kamata: mikor lesz a futamidő végéig kamatmentes a babaváró hitel?

Amennyiben a hitelszerződés aláírását követő 5 éven belül gyermek érkezik, és a születés követő 180 napon belül bemutatják a hitelintézetnek a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímét igazoló hatósági igazolványát és adóigazolványát, (ez korábban nem 180, hanem csak 60 nap volt), vagy eléri a 12 hetes magzati kort, a törlesztés kérelemre 3 évre szüneteltethető (a futamidő ennyivel meghosszabbodik, ikrek esetén a törlesztési szünet lejárta előtt több mint 60 nappal további 2 év hosszabbítás igényelhető). Ez esetben a hitel a futamidő végéig kamatmentes marad.

Babaváró támogatás: hogy alakul át támogatássá a babaváró hitel?

A hitelszerződés aláírását követően érkező második új gyermek esetén a fennálló tartozás 30%-át az állam elengedi a gyermek érkezésének 180 napon belüli bejelentésével. A hitelszerződés aláírását követően érkező harmadik új gyermek esetén a fennálló tartozás 100%-át az állam elengedi, a hitelszerződés megszűnik.

Hogy igazolható a tb-jogviszony a babaváró hitelnél?

A házaspár legalább egyik tagjának kell 3 éves folyamatos tb-jogviszonyt vagy felsőoktatási tanulmányát igazolnia. Magyar tb-jogviszony esetén az egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivatal által kiállított OEP-igazolás, felsőoktatási tanulmányok esetén a hallgatói jogviszony fennállását a felsőoktatási intézmény által kiadott igazolás, külföldi tb- jogviszony esetén az igazolás kiállításához hatáskörrel rendelkező külföldi hatóság által kiállított eredeti igazolás és annak hiteles fordítása szükséges.

Hogy számolják a babaváró hitel kamattámogatását?

A kamattámogatás mértéke az itt havonta közzétett 5 éves ÁKK-átlaghozam x 1,1 + 1 százalékpont (a 2022 májusa előtt felvett hitelek esetében ez még 1,3 + 2 százalékpont volt, majd 2023 végéig 1,3 + 1 százalékpont). A kamattámogatás számítása során a korábbi 5-5 éves kamatperiódusok helyett az első két évben 1-1 éves kamatperiódust kell alkalmazniuk a bankoknak az állammal való elszámolásban, ezt követően 5 év lesz a kamatperiódus (az előző, még életbe nem lépett rendeletmódosításban ezt még másképp tervezték)

Meddőség: mi történik a babaváró hitellel, ha nem születik gyerek?

Amennyiben nem érkezik gyermek 5 éven belül (akár születéssel, akár örökbefogadással), akkor a már igénybe vett kamattámogatást 120 napon belül vissza kell fizetni (az erre vonatkozó 2024. január 1-jei változást lásd alább) és a hitel kamata a személyi kölcsönökre jellemző, az 5 éves ÁKK-átlaghozam x 1,3 + 4 százalékpontos szintre emelkedik (ez 2022 májusa előtt még +5 százalékpont volt).

Mekkora összeget kell visszafizetni?

Január 1-jével változott a visszafizetendő összeg szabályozása arra az esetre, ha nem teljesül az 5 éven belüli gyermekvállalás, a jogosultsági feltételek valamelyike nem teljesül, vagy szintén öt éven belül legalább 50%-ban előtörlesztik a hitelt. Ha az aktuális jegybanki alapkamat 3 százalékponttal növelt mértékének megfelelő, a kölcsön folyósításának időpontja és a kamattámogatás megszűnésének időpontja közötti időszakra számolt kamatösszeg magasabb lenne a már igénybe vett kamattámogatás összegénél, akkor ezt kell megfizetni a kincstár felé (ez meglehetősen bonyolulttá teszi a hitelfelvevők kalkulációját).

Mikor veszíthető még el a babaváró támogatás?

A fentihez hasonló helyzet áll elő akkor is, ha mindkét támogatott személy megszünteti magyarországi lakcímét, vagy ha az érintett kiskorú gyermek kikerül a hitelfelvevők (mindkettejük) neveléséből. Ha a támogatott személyek egyike a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül, a házasságuk fennállása alatt meghal, akkor a gyermekvállalás teljesítésétől függetlenül nem szűnik meg a kamattámogatás.

Válás esetén mi történik a babaváró támogatással?

A babaváró hitel a válás napjától a személyi kölcsönökhöz hasonló hitellé válik (az 5 éves ÁKK-átlaghozam x 1,3 + 4 százalékpontos szintre nő a kamat), de ha teljesült a gyermekvállalásra vonatkozó feltétel, akkor visszamenőleg nem kell kifizetni az addig igénybe vett támogatást. Ha a hitelfelvevő a kölcsön folyósításától számított öt éven belül újra megházasodik, akkor a kamatmentességgel újra tud élni a feltételek teljesítése esetén.

Lehet-e önerő a babaváró hitel egy jelzáloghitel felvételéhez?

Részben igen: az MNB elfogadhatónak tartja, hogy legfeljebb 75 százalékban önerőként számítsák be a bankok. Az MNB 2021. decemberi vezetői körlevele elvárja, hogy a pénzügyi intézmény a babaváró kölcsön legalább 25 százalékával növelje a lakáscélú jelzáloghitel felvehető összegét, amennyiben a jelzáloghitel adósai/hiteligénylői a lakáscélú jelzáloghitel bírálatát megelőző 90 napban kötöttek szerződést babaváró kölcsön felvételére, illetve a lakáscélú jelzáloghitel igénylésére vonatkozó hitelbírálati döntést követő 20. munkanapon belül részükre babaváró kölcsön került jóváhagyásra az adott pénzügyi intézménynél.

Milyen gyorsan lehet megkapni a babaváró hitelt?

A hitelintézet a kölcsönkérelmet a benyújtást követő 10 munkanapon belül bírálja el. Ha a kölcsönkérelem elbírálásához szükséges, a hitelintézet az igénylőtől - legfeljebb 10 munkanapos határidő tűzésével - a benyújtott dokumentumok kiegészítését kérheti.

Milyen költségei vannak a babaváró hitelnek?

A hitelintézet a kölcsönkérelem elbírálásáért és a kölcsön folyósításáért az igénylők, illetve a támogatott személyek felé díjat, költséget vagy egyéb ellenszolgáltatást nem számíthat fel. Ugyanakkor a hitelfelvevő kölcsön fennálló összege után a központi költségvetés javára - a hitelintézet útján a havonta fizetendő törlesztőrészlettel egyidejűleg - kezességvállalási díjat fizetnek. A kezességvállalási díj mértéke évente a kezességgel biztosított fennálló kötelezettség összegének 0,5%-a.

Előtörleszthető-e a babaváró hitel?

Igen, a hitelintézet az előtörlesztésért a támogatott személyek terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel. Figyelembe kell venni azonban, hogy ha a gyermekvállalást nem teljesítő személyek a folyósítástól számított 5 éven belül legalább 50%-os mértékben előtörlesztik a hitelt, akkor az előtörlesztett összegre vonatkozó kamattámogatást egy összegben, a hitelintézet útján vissza kell fizetni a fent említett január 1-jei módosítással. A kamattámogatás visszafizetendő összegéről a hitelintézet az előtörlesztést követő hónap 15. napjáig küld tájékoztatást.

 

 

Forrás: portfolio.hu

 

Bercsényi Ingatlan

    2360 Gyál, Vecsési út 89
    +36 20 208-5722
    bercsenyiingatlan@gmail.com

Eladó ingatlana van,
vagy épp ingatlant keres?

Adja meg adatait és segítünk!

Az Adatkezelési tájékoztatót elolvastam és elfogadom.
Üzenet küldése