CSOK tudnivalók 2024

2024. január 1-jétől érhető el a bankoknál az akár 15, 30, illetve 50 milliós CSOK Plusz hitel, amelyet egyszerre kombinált a kormány kamattámogatással és részleges tartozás-elengedéssel. A CSOK Plusz egy, kettő, de akár három gyermek vállalásával is igényelhető, településtípustól vagy az ingatlan korától függetlenül. 2024-ben a 41 év alatti feleséggel bíró, valamint a már babát váró házaspárok kaphatják meg, és akár a falusi CSOK-kal, illetve a babaváró hitellel együtt is igénybe vehető. A szabályokon még 2023 utolsó napjaiban is módosított a kormány, ezért az alábbiakban összefoglaljuk a CSOK Plusz szabályait és tudnivalóit. CSOK Plusz 2024 feltételek, táblázatok, törlesztőrészlet, további részletek egy helyen!

CSOK Plusz hitel és állami támogatás: mi is az a CSOK Plusz 2024?

Ha két pontban kellene összefoglalni a CSOK Plusz 2024 lényegét, akkor nincs szó másról, mint

 • egy államilag kamattámogatott, legfeljebb 3%-os fix kamatozású, legfeljebb 50 milliós összegű lakáshitelről,
 • a hozzá járó 10-10 millió forintos tartozás-elengedésről, amelyet a második és harmadik újonnan születő vagy örökbefogadott gyermek után enged el az említett hitelből az állam.

Egy piaci kamatozású lakáshitelhez képest tehát az alacsonyabb törlesztőrészlet és a futamidő során esetlegesen nagy összegben csökkenő tartozás teszi vonzóvá a CSOK Pluszt azon házaspárok számára, akik újonnan vállalnak gyermeket (a már úton lévő legalább 12 hetes magzatot is ideértve). A CSOK Plusz 2024 szabályait az alábbi táblázat foglalja össze, a támogatás részleteit fejtjük ki az alábbiakban.

 

CSOK Plusz 2024 mértéke: mennyi CSOK jár egy gyerek, két gyerek, három gyerek után?

A kamattámogatott kölcsön összege nem haladhatja meg

 • egy gyermeket vállaló gyermektelen igénylők esetén a 15 millió forintot,
 • két gyermeket vállaló gyermektelen igénylők vagy egy gyermeket vállaló egygyermekes igénylők esetén a 30 millió forintot,
 • három gyermeket vállaló gyermektelen igénylők, két gyermeket vállaló egygyermekes igénylők, vagy egy gyermeket vállaló többgyermekes igénylők esetén az 50 millió forintot.

A gyermekszám megállapítása során a házaspárral együtt élő közös és nem közös gyermekeket együttesen kell figyelembe venni, a vállalt gyermekek közé számítanak a 12. hetet már betöltött magzatok is, és átmeneti szabályként 2024. március 31-éig még azok a gyermekek is, akik 2024. január 1-je után születtek vagy lettek örökbe fogadva.

EGY GYERMEK VÁLLALÁSA ESETÉN 4 ÉV, KÉT GYERMEK VÁLLALÁSA ESETÉN 8 ÉV, 3 GYERMEK VÁLLALÁSA ESETÉN 10 ÉV A HATÁRIDŐ.

A születést igazoló okiratot 90 napon belül be kell mutatni a hitelintézet részére. Ha a házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő két évvel meghosszabbítható. A gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a magzat a 12. várandóssági hét betöltését követően elhal vagy halva születik, vagy ha a házastársak egyike elhunyt.

https://pcdn.hu/articles/images-o/c/s/o/csok-plusz-2-647953.png

CSOK Plusz törlesztőrészlete, a CSOK Plusz 2024 hitel feltételei

Az alábbi táblázat összehasonlítja a CSOK Plusz törlesztőrészletét (a 10 milliós hitel-elengedés nélkül) egy 8%-os piaci kamatozású lakáshitelével. Látható: havi több tízezer forinttal lehet alacsonyabb a CSOK Plusz törlesztőrészlete. A CSOK Plusz hitel abban is eltér a piaci hitelektől, hogy speciális kondíciói vannak:

 • Alacsony fix kamat: a hitelfelvevők a kamattámogatás időszakában, valamint a futamidő első évében legfeljebb 3 százalékos mértékű kamatot fizetnek (ez lehetőséget ad arra, hogy a bankok alacsonyabb kamatot is alkalmazhassanak, akár versenyezve egymással a hitelfelvőkért)
 • Csak kamattörlesztés az első évben: az első évben csak kamatot kell törleszteni: a kölcsön tőketörlesztését csak a folyósítás napját követő 13. hónaptól kell megkezdeni.
 • Egyéves törlesztés-szüneteltetés: a hitelfelvevők a törlesztés szüneteltetésére jogosultak 12 hónapra a kölcsönkérelem benyújtását követően a várandósság legalább 12. hetét elsőként betöltő magzatuk vagy elsőként megszületett gyermekük után, ha a várandósság a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában vagy azt követően fennállt, vagy a kölcsönkérelem benyújtását követően az általuk közösen elsőként örökbefogadott gyermek után, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönkérelem benyújtását követően válik véglegessé. A tőketartozást sem a törlesztés szüneteltetés ideje alatt, sem annak lejártát követően nem lehet a szüneteltetés ideje alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni.
 • Korlátozott kezdeti költségek: a hitelintézet az igénylőktől a kölcsön igénylésével és folyósításával összefüggésben mindösszesen legfeljebb az igényelt kölcsönösszeg 0,75 százalékának megfelelő, de a 300 000 forintot meg nem haladó díjat kérhet – ez nem tartalmazza az értékbecslés és a helyszíni szemle díját.
 • Korlátozott előtörlesztési díj: A kölcsön előtörlesztése esetén az érvényesített költségek mértéke nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1%-át.

Nem a CSOK Plusz sajátosságaként, hanem egy MNB-rendelet formájában december közepén eldőlt, hogy a főszabályként régóta ismert 20%-kal ellentétben 2024. január 1-jétől akár 10%-os önerővel is felvehetnek lakáshitelt azok, akik a hitelkérelem benyújtásának napjáig nem töltötték be a 41. életévüket, és nem rendelkeznek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel más ingatlanban.

A CSOK Plusz kölcsönre bármelyik igénylő csak egy alkalommal jogosult, ideértve azt az esetet is, ha a már igénybe vett kölcsönt visszafizették. Ha valaki a korábbi CSOK-hitelt már igénybe vette, akkor a már igénybe vett kamattámogatás visszafizetése és a kamattámogatás megszüntetése esetén igényelheti csak a CSOK Pluszt. A korábban igénybe vett CSOK nem akadály, de a megelőlegezett (vagyis előre vállalt gyerekre felvett) CSOK korábbi igénybevétele esetén csak akkor vehető fel a hitel, ha az akkori gyerekvállalás teljesült vagy a gyermekvállalás sikertelensége esetén a támogatást visszafizették. A CSOK-nál korábban vállalt bentlakási kötelezettséget minden esetben a CSOK Plusszal érintett lakásban kell teljesíteni.

 

CSOK Plusz kedvezmény: mennyi tartozást engednek el?

A hitelfelvevők a kölcsönkérelem benyújtását követően született vagy örökbefogadott gyermekeik közül a másodikként született vagy örökbefogadott, és minden további gyermekük után

GYERMEKENKÉNT 10 MILLIÓ FORINT ÖSSZEGŰ VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ GYERMEKVÁLLALÁSI TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK.

A támogatás iránti kérelem a születés vagy végleges örökbefogadási határozat után 180 napon belül nyújtható be a hitelintézethez. A gyermekvállalási támogatás magzatra tekintettel történő igénybevétele esetén a gyermekvállalási támogatás megállapításakor meg kell jelölni a szülés várható időpontját. A gyermekvállalási támogatást a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére kell felhasználni. Az alábbi grafikon példát mutat arra, hogyan csökkenhet a CSOK Plusz hitel törlesztőrészlete a 10-10 milliós tartozás-elengedésnek köszönhetően.

Kinek jár a CSOK Plusz? Ki igényelheti a CSOK Pluszt 2024-ben?

Olyan nagykorú házaspár veheti igénybe, amelyben a feleség a hitelkérelem benyújtásának időpontjában még nem töltötte be a 41. életévét. A kölcsönt a házastársak kizárólag együttesen igényelhetik, mindketten támogatott személlyé válnak, más adós nem vonható be.  2025. december 31-éig a 41. életévre vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában legalább a 12. hetet betöltött várandósság fennáll.

A kölcsön felvételének a feltétele a büntetlen előélet és köztartozásmentesség vagy az 5000 forintot meg nem haladó köztartozás. Legalább az egyik igénylőnek 30 napnál nem régebbi okirattal igazolnia kell, hogy a kölcsönigénylés pillanatában tb-jogviszonnyal rendelkezik, és legalább 2 éve folyamatosan rendelkezik (akár külföldi) társadalombiztosítással. Ebben legfeljebb 30 nap megszakítás lehet, és a felsőoktatási tanulói jogviszony is beszámítható, illetve az is, ha gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül az igénylő, vagy ha megváltozott munkaképességű személynek minősül. Nem magyar állampolgár részére a kölcsön a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

Az igénylők a központi hitelinformációs rendszerben (KHR) nem rendelkezhetnek nyilvántartott tartozással, vagy azt 1 évnél régebben kiegyenlítették – írja elő a rendelet.

CSOK Plusz használt lakásra, új lakásra – korszerűsítésre és telekre NEM

A CSOK Plusz felhasználási lehetősége széleskörű, ugyanis Magyarország területén lévő lakás vagy egylakásos lakóépület (családi ház)

 • építéséhez,
 • vásárlásához,
 • lakás megvásárlásával egybekötött bővítéséhez vagy
 • meglévő lakás bővítéséhez

egyaránt felhasználható, ugyanakkor bővítéssel nem járó szimpla korszerűsítésre, felújításra, illetve telekvásárlásra nem. A hitel lakás vételárának megfizetésére vagy a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre igényelhető és használható fel. Nem vehető igénybe a kölcsön, ha az igénylő az általa 5 éven belül elidegenített lakás tulajdonjogát kívánja így visszavásárolni. A CSOK Plusz újdonsága, hogy

A HITEL ÉS A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE FÜGGETLEN ATTÓL, MILYEN HITELCÉLRA, ILLETVE ÚJ VAGY HASZNÁLT INGATLANRA HASZNÁLJÁK-E FEL.

 

Hol és mikor lehet igényelni a CSOK Pluszt, és meddig bírálják el a kérelmet?

A kölcsönre való jogosultság megállapítását és mértékének meghatározását

 • lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül,
 • bővítés esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásul vételét megelőzően,
 • lakás egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően,
 • lakás építése esetén a használatbavételi engedélyről szóló határozat vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági dokumentum vagy az egyszerű bejelentéshez kötött lakóépület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását (illetve bizonyos esetben az építési tevékenység befejezését) megelőzően

lehet kérni a szabadon kiválasztott hitelintézettől. A hitelintézet a kölcsönkérelmet lakásvásárlás esetén a kölcsönkérelem benyújtása napját követő 30 napon belül, lakásépítés vagy bővítés esetén 60 napon belül bírálja el. A hiánypótlásra,  kiegészítésre biztosított – legalább 10 munkanapot elérő – időtartam ebbe nem számít bele. A kölcsön folyósítása lakás vásárlása esetén a kölcsönszerződés megkötését követően, egy összegben történik, lakás építése vagy bővítése esetében a készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik.

CSOK Plusz ingatlan feltételek: milyen ingatlan felel meg?

A lakás vételára vagy bekerülési költsége (vásárlással egybekötött bővítés esetén a vételár és a bekerülési költség együttesen) nem haladhatja meg

 • első közös lakásszerzők esetén a 80 millió forintot,
 • más esetekben a 150 millió forintot.

Lakás vásárlása esetén annak vételára legfeljebb 20 százalékkal térhet el a hitelintézet által megállapított forgalmi értéktől. Első közös lakásszerzőnek azok számítanak, akiknek még nem volt közös tulajdonukban lakás, és erről nyilatkozatot tesznek. Nem kizáró ok a meglévő lakástulajdon, de meg kell haladnia a CSOK Plusszal szerzett lakásnak a meglévő lakás forgalmi értékét, vagy a megelőző 2 éven belül utoljára elidegenített közös tulajdonú lakás eladási árát.

Az ingatlan hasznos alapterületének el kell érnie

 • egy gyermek esetén lakásnál a 40 négyzetmétert, családi háznál a 70 négyzetmétert,
 • két gyermek esetén lakásnál az 50 négyzetmétert, családi háznál a 80 négyzetmétert,
 • három vagy több gyermek esetén lakásnál a 60 négyzetmétert, családi háznál a 90 négyzetmétert.

A számításnál minden gyermeket figyelembe kell venni, aki a háztartásban együtt lakik az igénylőkkel, és akiket előre vállalnak. Bővítés esetén legkésőbb a bővítést követően kell megfelelni ezeknek a szabályoknak.

 

Az ingatlannak lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lennie, vásárlás esetén ezt a bank ellenőrzi. Lakóházra, lakásra, illetve tanya vagy birtokközpont lakáscélú épületeire lehet felvenni a CSOK-ot. 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel kell rendelkeznie, ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel. Közműves villamosenergia-szolgáltatással, egyedi fűtési móddal, közműves szennyvízelvezetéssel, (vagy ha nincs a településen, településrészen közműves szennyvízelvezetés, akkor a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi, zárt szennyvíztárolóban történik), közműves ivóvíz-szolgáltatással (vagy ha a településen, településrészen nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, akkor a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van).

Új lakás esetében a 2016. január 1-jén vagy azt követően kiállított építési engedéllyel és használatba vételi engedéllyel (illetve ezeknek megfeleltethető dokumentummal) kell rendelkezni. Az eladó vagy az építési tevékenységet végző az igénylők egyikének sem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa, ez a korlátozás az általuk tulajdonolt cégre is kiterjed.

Mit tehet, aki nem jogosult a CSOK Pluszra? - Kalkulátor

Preferált kistelepüléseken továbbra is elérhető lesz a (ráadásul legalább 50%-kal megemelt összegű) falusi CSOK, illetve a hozzá két gyermek után 10, legalább három gyermek után 15 millió forint erejéig felvehető kamattámogatott CSOK-hitel is. Kisebb és nagyobb településeken egyaránt igénybe vehető 2024-től 11 millió forint erejéig a babaváró hitel is. Aki ezekre sem jogosult, vagy kiegészítené a finanszírozást, annak számára az egyre olcsóbb piaci kamatozású lakáshitelek ajánlhatók, személyre szabott kalkulációhoz érdemes az alábbi kalkulátort használni.

Áfa-visszaigénylés és CSOK Plusz illetékkedvezmény: egy 2023 végi változás

A CSOK Pluszhoz önmagában nem elérhető áfa-visszaigénylési lehetőség, ez a lehetőség a falusi CSOK-kal vásárolt vagy épített ingatlanok esetében maradt fenn. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2023. december 22-ei módosításának köszönhetően ugyanakkor

A 4%-OS VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉKET EGYÁLTALÁN NEM KELL MEGFIZETNI A CSOK PLUSSZAL VÁSÁROLT INGATLANOK ESETÉBEN,

akkor sem, ha 80-150 millió forint közé esik a vételár, korábban is ugyanis még erről volt szó.

Milyen szabály vonatkozik a CSOK Plusszal szerzett lakástulajdonra és bentlakásra?

Az igénylők és azon gyermekük, akire tekintettel a CSOK Pluszt felveszik,

A FOLYÓSÍTÁSTÓL SZÁMÍTOTT 10 ÉVIG A LAKÁSBAN ÉLETVITELSZERŰEN BENT KELL, HOGY LAKJANAK.

Kivételt jelent e kötelezettség alól a) a gyermek tanulmányai miatti elköltözése, b) egészségügyi intézményben kezelés, c) legfeljebb öt évig egy másik településen történő munkavállalás, d) közeli tartozó ápolása, e) letöltendő szabadságvesztés, f) a nagykorú gyermek elköltözése, g) a nagykorú váló gyermek elköltözése, h) a foglalkozási jogviszony miatt szolgálati lakásban való bentlakás kötelezettsége.

A kölcsönnel érintett lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont, kivéve, ha haláleset miatt megöröklik tőlük. A lakásban mindkét igénylőnek az ingatlannyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.

Nem kizáró ok a meglévő lakástulajdon a CSOK Plusz felvételénél, de meg kell haladnia a CSOK Plusszal szerzett lakásnak a meglévő lakás forgalmi értékét, vagy a megelőző 2 éven belül utoljára elidegenített közös tulajdonú lakás eladási árát.

A kölcsön futamidejének végéig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre (a kölcsönszerződés megkötése időpontjában fennálló kölcsönösszeg 20 százalékának erejéig) a kölcsön és a kamattámogatás jogszerűtlen igénybevételéből eredő követelések biztosítására.

A lakásra a támogatott személyeknek lakásbiztosítással kell rendelkeznie. A lakásbiztosítás jellemzőit a kölcsönszerződés tartalmazza.

 

 

CSOK Plusz építkezés, bővítés: milyen speciális szabályok vannak?

Többek között:

 • Lakás építése vagy bővítése esetén a kölcsönszerződés megkötésének feltétele, hogy az igénylők által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó költségvetésta hitelintézet elfogadja.
 • Lakás bővítésének minősül a lakás hasznos alapterületének legalább egy 12 négyzetméteres lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést, valamint az emelet-ráépítést is.
 • Lakás építése vagy bővítése esetén a készültségi fokkal arányos folyósítástmegelőzően a hitelintézet részére be kell mutatni az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70 százalékáról valamelyik támogatott személy saját nevére kiállított számlákat.
 • A hitelintézet a 6 hónapnál nem régebbi számlát fogad el.

Mekkora a CSOK Plusz kamattámogatás mértéke?

Az ÁKK 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga 110 százalékának 1 százalékponttal növelt mértéke, ami jóval kisebb a korábbi CSOK-hitel 130 százalék + 3 százalékpontjánál. Az ügyeleti kamat mértéke (ami alapesetben a bank és az állam közötti elszámolásban érdekes csak) először 1, majd megint 1, utána pedig 5-5 évente változtatható meg a kamattámogatás időszaka alatt (ez a metódus vélhetően a csökkenő kamatkörnyezetben azt teszi lehetővé az állam számára, hogy mielőbb csökkenjen az állami kamatkiadás).

Mekkora a CSOK Plusz büntetés, ha nem teljesül a gyermekvállalás?

Ha a házaspár a gyermekvállalásra a határidőig nem teljesíti a gyermekvállalást, akkor a kamattámogatás a határidő lejártát követő naptól megszűnik, és az igénybe vett kamattámogatás összegét a kamattámogatás igénybevételének napjától számított,

A JEGYBANKI ALAPKAMAT 5 SZÁZALÉKPONTTAL MEGEMELT MÉRTÉKÉNEK MEGFELELŐ KAMATTAL NÖVELTEN – A GYERMEKVÁLLALÁSI HATÁRIDŐ LETELTÉT KÖVETŐ 120 NAPON BELÜL – VISSZA KELL FIZETNIÜK.

Részben teljesült gyermekvállalás esetén csökkenti ezt az összeget a gyermekvállalási határidő lejártának időpontjában meglévő gyermekek után a szerződés megkötésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint járó kölcsön összegéhez kapcsolódó kamattámogatás összege. A gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a magzat a 12. várandóssági hét betöltését követően elhal vagy halva születik, vagy ha a házastársak egyike elhunyt.

A kormányhivatal hatósági jogkörében eljárva, méltányossági eljárás keretében részletfizetést engedélyezhet, ha a kérelmezők igazolják, hogy a kamattámogatás azonnali és egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeikre is tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene. Különös méltánylást érdemlő helyzetben a hivatal legfeljebb 5 évre fizetési halasztást engedélyezhet, ilyen sok más mellett, ha a házaspár számára a gyermekvállalás egészségügyi dokumentációval igazoltan ellenjavallt, vagy ha a visszafizetési kötelezettség a támogatott személyek megélhetését ellehetetlenítené.

jogosulatlanul igénybe vett gyermekvállalási támogatást (vagyis hitel-elengedést) szintén a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő kamattal növelt összegben – a visszafizetést, megfizetést előíró határozat véglegessé válását követő 120 napon belül – kell visszafizetni.

Mekkora CSOK Plusz összeget kell visszafizetni válás vagy jogtalan igénybevétel esetén?

Valótlan adatok megadásán alapuló vagy jogtalan igénybevétel esetén, illetve ha nem teljesül a bentlakási kötelezettség, akkor az igénybevétel napjától számított, a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal megemelt mértéket kell visszafizetni.

Házasság felbontása, érvénytelenítése esetén az egyik fél továbbviheti a hitelt, és ha valamennyi érintett gyermek lakóhelye nála marad, akkor nem terheli őket a kamattámogatás visszafizetésének a kötelezettsége. Egyéb esetekben ha az egyik fél a lakás egy részét idegeníti el, a kamattámogatás összegének csak az elidegenítésre kerülő tulajdoni hányadra jutó arányos részét kell visszafizetni. A gyermekvállalás elmaradásával együtt járó válás esetén az előző pont főszabályai a mérvadók.

Csökkentett közjegyzői díj a CSOK Plusznál

Egy december 28-án megjelent rendelet alapján csökkentett díj jár a közjegyzőknek a CSOK Plusz kölcsönhöz kapcsolódó okiratért. A költség mértéke

 • 3 000 000 forintot meg nem haladó ügyérték esetén 10 000 forint;
 • 3 000 000 forint feletti, de 5 000 000 forintot meg nem haladó ügyérték esetén 14 000 forint;
 • 5 000 000 forint feletti, de 10 000 000 forintot meg nem haladó ügyérték esetén 16 500 forint;
 • 10 000 000 forint feletti, de 15 000 000 forintot meg nem haladó ügyérték esetén 19 500 forint;
 • 15 000 000 forint feletti, de 30 000 000 forintot meg nem haladó ügyérték esetén 23 500 forint;
 • 30 000 000 Ft feletti, de 50 000 000 forintot meg nem haladó ügyérték esetén 27 500 forint.

A költség tartalmazza a munkadíjat, a költségátalányt és a készkiadás díját is.

 

CSOK Plusz: mennyit kapnak ezért a bankok?

A hitelintézetet az általa jogszerűen folyósított kölcsön összege után

 • lakás építése, bővítése, vagy vásárlása és bővítése esetén 80 000 forint,
 • lakás vásárlása esetén 40 000 forintegyszeri költségtérítés illeti meg,

amelyet a kölcsön vagy annak első részlete folyósítását követően számol el a központi költségvetéssel. Emellett, ahogy említettük, kamattámogatást folyósít a bankoknak az állam, amelynek mértéke az ÁKK 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga 110 százalékának 1 százalékponttal növelt mértéke, ami viszont jóval kisebb a korábbi CSOK-hitel 130 százalék + 3 százalékpontjánál.

A hitelintézet köteles a kölcsönre vonatkozó reklámjaiban, hirdetéseiben az alábbi szöveget feltüntetni:

A hirdetésben szereplő CSOK Plusz hitelprogram részét képező támogatásokat Magyarország Kormánya nyújtja.

 

Forrás: Portfolio.hu

Bercsényi Ingatlan

    2360 Gyál, Vecsési út 89
    +36 20 208-5722
    bercsenyiingatlan@gmail.com

Eladó ingatlana van,
vagy épp ingatlant keres?

Adja meg adatait és segítünk!

Az Adatkezelési tájékoztatót elolvastam és elfogadom.
Üzenet küldése
Családi ház
Téglalakás
Ikerház
Szántó
Iparterület
Birtok